Vlaanderen haalt mooie prijzen op Europese conferentie in Ljubljana, Sloveni√ę !

Tijdens de Europese conferentie “Quality in Mobility” (12-14 juni 2008) werden prijzen uitgereikt voor de meest verdienstelijke mobiliteits-projecten in het ex-Socrates/Leonardo-programma en/of het Europese ‘Een Leven Lang Leren’-programma.

 
Vlaanderen behaalde zilver met ‘CIRCE’, een COMENIUS-multilateraal project dat gecoördineerd werd door de Sector Internationalisering van het Gemeenschapsonderwijs. Mr Figel, Europese Commissaris voor Onderwijs, Opleiding, Cultuur en Jeugd overhandigde de prijs persoonlijk aan Mevr. Veerle De Troyer en Mr Jens Vermeersch. Zij startten met dit project in 2003 samen met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Griekenland, Italië en Frankrijk.
CIRCE ging na hoe de nieuwe communicatietechnieken (ICT) het onderwijs van het Latijn en Grieks en de antieke culturen kan ondersteunen en aantrekkelijker maken voor jongeren. CIRCE mondde uit in succesvolle cursussen die nu nog jaarlijks gegeven worden in verscheidene landen. Leraren komen tijdens de CIRCE-cursussen in contact met collega’s uit andere Europese landen; ze leren omgaan met de rol van de leraar als een begeleider van de individuele leerling die zijn/haar eigen leertraject opbouwt. De integratie van ICT in het onderwijs van de klassieke talen en culturen is werkelijk vernieuwend; het is dan ook niet verwonderlijk dat de CIRCE-cursussen erg veel leraren aantrekken (in Vlaanderen zelfs zeer duidelijk netoverschrijdend !). CIRCE viel dus terecht in de prijzen: dankzij dit cursusaanbod werden er al talloze leraren gemotiveerd om in het buitenland met andere Europese collega’s nascholing te gaan volgen.
 
 
Een bronzen trofee ging naar UNEC, een GRUNDTVIG-multilateraal project waaraan CVO Deurne-Antwerpen als partner deelnam. UNEC staat voor “Uniting Europe Through Cultures”. Onder leiding van een Oostenrijkse organisatie werkten ze samen met collega’s uit Ierland, Finland, Letland en Roemenië aan een cursus waarin de multiculturele vaardigheden van leraren/begeleiders verbeterd worden. Ook deze cursussen bleken zeer kwaliteitsvol en succesrijk. Eén van de top-momenten is o.a. een onderdompeling in het Fins, het Nederlands, het Ests, het Iers of het Roemeens. O.a. door de mond-aan-mond reclame werden heel wat leraren/begeleiders aangezet tot deze nascholing in het buitenland; de reacties waren overwegend zeer positief.
 
De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de selectie van de laureaten. EPOS vzw is terecht fier op de prestaties van de Vlaamse betrokkenen; we wensen hen nog veel succes met hun cursussen !
Trouwens, CIRCE en UNEC kan je in de komende maanden/jaren nog volgen: raadpleeg de COMENIUS- en GRUNDTVIG-databank en je vindt waar en wanneer ook jij in het buitenland een waardevolle nascholing kan meemaken.
logo LLP logo Vlaanderen