EPOS - Programma's - LLP

Het Programma Een Leven Lang Leren

De Europese Commissie heeft een aantal van haar vroegere programma's in het domein van onderwijs en opleiding gegroepeerd in het Programma Een Leven Lang Leren (Lifelong Learning Programme, LLP).

Het Besluit Nr. 1720/2006/EG legt de structuren vast van dit programma dat loopt van 1 januari 2007 tot 31 mei 2013. Een aanzienlijk budget van 6,97 miljard € werd voor het LLP gereserveerd.

Het Programma Een Leven Lang Leren laat individuen toe om gedurende alle fasen van hun leven stimulerende leermogelijkheden te volgen over heel Europa. Het bestaat uit vier sectorale programma's: Comenius (voor scholen), Erasmus (voor hoger onderwijs), Leonardo da Vinci (voor beroepsonderwijs en -opleiding) en Grundtvig (voor volwasseneneducatie).

Een transversaal programma complementeert deze vier sectorale programma's opdat deze de beste resultaten zouden opleveren. Vier sleutelactiviteiten focussen op beleidssamenwerking, talen, informatie- en communicatietechnologieën, effectieve disseminatie en exploitatie van projectresultaten.

Het Jean Monnet programma ten slotte stimuleert het onderwijs, reflectie en debat over het Europese integratieproces in instellingen voor hoger onderwijs verspreid over de hele wereld.

 

HET PROGRAMMA EEN LEVEN LANG LEREN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolonderwijs
 
Hoger onderwijs
 
 
 
Beroepsonderwijs en –opleiding
 
 
Volwassenen-educatie
 
 
(incl. lerarenopl en nascholing)
 
 
 
Transversale programma's - 4 kernactiviteiten:
 
 
 
 
  • Jean Monnet actie
  • Europese instituten
  • Europese associaties
 

Voor het dagelijks beheer van de gecentraliseerde acties van het LLP doet de Europese Commissie een beroep op EACEA, het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussel.

De algemene gids voor aanvragers 2008 kunt u hier bekijken. Voor meer concrete informatie, kunt u terecht op de pagina's van de betrokken programma's.