Partnerfinding

Hierbij vind je vragen uit het buitenland naar Vlaamse partners om samen te werken in Grundtvig. Als u op het blauwe gedeelte klikt, kunt een word document downloaden met al de nodige info ivm het project.

 

Estland

Grundtvig-Leerpartnerschap ivm het werken rond een gezonde levensstijl voor senioren.

 

Italië

Grundtvig-Leerpartnerschap ivm migranten.

 

Letland

Grundtvig-Multilateraal Project ivm de sociale en culturele  integratie van kansarme volwassenen.

 

Lithouwen

Grundtvig-Leerpartnerschap met als title “ Innovative Adult Education for Sustainable Rural Development “

 

Oostenrijk

Grundtvig Leerpartnerschap met als thema “ Separating and unifying values: trails of west-eastern values (SUVal) and it deals with the different the relationships obetween Islam, Christianity and Judaism in Europe. “

 

Polen

Grundtvig-Leerpartnerschap rond het stimuleren van 50 plussers op het vlak van kennismaking met ICT, andere culturen, bosbeheer enz.

Aandacht : Werktaal is Frans

 

Polen

Grundtvig-Leerpartnerschap rond het stimuleren van bibliotheken en het Levenslang Leren van volwassenen.

 

Polen

Grundtvig-Leerpartnerschap ivm het thema “Taal en cultuur bij senioren”.

 

Polen

Grundtvig-Leerpartnerschap ivm het thema “ Kunst en creativiteit bij senioren”.

 

Polen

Grundtig-Leerpartnerschap ivm jonge ouders.

 

Polen

Grundtig-Leerpartnerschap ivm een opleiding voor volwassenen met een functiebeperking.

 

Slovenië

Grundtvig-Leerpartnerschap ivm het motiveren en stimuleren van volwassenen om te participeren aan een LevenLang Leren.

 

Spanje

Grundtvig-Leerpartnerschap ivm Live Playing, Learn Playing, Playing is living, Teach me to play. Playing together is winning, learning and laughing.

 

Spanje

Grundtvig-Leerpartnerschap ivm volwassenen en het leren van talen.

 

Turkije

Grundtvig-Leerpartnerschap rond het stimuleren van volwassenen om talen te leren en de cultuur van andere landen te leren kennen.

 

Turkije

Grundtvig-Leerpartnerschap in verband met het opleiden en begeleiden van de ouders van kinderen met een mentale handicap.

 

Turkije

Grundtvig-Leerpartnerschap rond de betrokkenheid van ouders met kinderen in lagere scholen; de bedoeling is om samen met de leraren en directies geweld op scholen en in de maatschappij te voorkomen. Contact : Akif Duman makifduman@gmail.com

 

Verenigd Koninkrijk

Grundtvig-Leerpartnerschap rond “Acces to host language provision for migrant workers and their families”. 

 

logo LLP logo Vlaanderen