Leonardo algemene informatie

Het Leonardo da Vinci programma is één van de vier sectorale programma's van het Europese Programma 'Een Leven Lang Leren' en focust op de leer- en opleidingsnoden van allen die betrokken zijn bij beroepsonderwijs en beroepsopleiding. Het betracht de competitiviteit van de Europese arbeidsmarkt te vergroten door Europese burgers te helpen nieuwe vaardigheden, kennis en kwalificaties te verwerven en om die erkend te zien over de grenzen heen.

Specifieke objectieven:

 • het ondersteunen van deelnemers aan opleiding en verdere opleidingsactiviteiten bij het verwerven en het benutten van kennis, vaardigheden en kwalificaties ter bevordering van de persoonlijke ontplooiing, inzetbaarheid en deelname aan de Europese arbeidsmarkt;
 • het ondersteunen van verbeteringen op het gebied van kwaliteit en innovatie in de systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding, de instellingen en de praktijken;
 • het bevorderen van de aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs- en opleiding en mobiliteit voor werkgevers en deelnemers en het vergemakkelijken van de mobiliteit van werkende stagiairs.

Leonardo da Vinci staat open voor het complete spectrum aan onderwerpen die betrekking hebben op beroepsonderwijs en -opleiding. Het ondersteunt de transfer van kennis, innovatie en expertise tussen alle sleutelactoren in dit domein.

Het Leonardo da Vinci-programma is er voor

 • personen in alle vormen van beroepsonderwijs en -opleiding (behalve op tertiair niveau);
 • mensen op de arbeidsmarkt;
 • instellingen en organisaties die leermogelijkheden aanbieden op de door het Leonardo da Vinci-programma bestreken terreinen;
 • onderwijsgevenden, opleiders en ander personeel van die instellingen en organisaties;
 • verenigingen en vertegenwoordigers van personen die bij het beroepsonderwijs of bij de beroepsopleidingen betrokken zijn, met inbegrip van verenigingen van personen die dit soort opleidingen volgen, ouders en onderwijsgevenden;
 • ondernemingen, sociale partners en andere vertegenwoordigers uit het beroepsleven, met inbegrip van de kamers van koophandel en andere belangenorganisaties op het gebied van de handel;
 • instanties die begeleiding, advies en voorlichting geven in verband met enig aspect van een leven lang leren;
 • personen en instanties die op lokaal, regionaal en nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor de stelsels en het beleid ten aanzien van één of meer aspecten van beroepsonderwijs en -opleiding;
 • onderzoekscentra en -instellingen die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van een leven lang leren;
 • instellingen voor hoger onderwijs;
 • organisaties zonder winstoogmerk, vrijwilligersorganisaties en niet-gouvernementele organisaties.

Laatste nieuws

logo LLP logo Vlaanderen