Voorbereidende bezoeken

Ter voorbereiding van een projectaanvraag kan een organisatie een budget aanvragen voor een voorbereidend bezoek aan een buitenlandse partner of voor deelname aan een contactseminarie.

Deze aanvraag kan NIET voor projecten die op Europees niveau worden beheerd: projecten voor ontwikkeling van innovatie, thematische netwerken, begeleidende maatregelen.

Aanvragen moeten ten laatste 6 weken vóór de beoogde vertrekdatum ingediend worden bij EPOS vzw.

Stages voor jongeren in initiƫle beroepsopleiding

Leerlingen uit het TSO, BSO, DBSO, de leertijd (SYNTRA) en de beroepsopleidingen van KSO en BUSO kunnen een stage doen in een buitenlandse onderneming en/of beroepsopleidingsinstelling.

De stageduur is minimaal 2 en maximaal 39 weken.

Er kan financiële ondersteuning gevraagd worden voor:

 • organisatie, monitoring en evaluatie;
 • voorbereiding van de deelnemers (pedagogisch, taalkundig, cultureel);
 • transportkosten van de deelnemers;
 • verblijfkosten van de deelnemers.

Een projectaanvraag moet gebeuren door een organisatie. Particulieren kunnen geen aanvraag indienen.

Aanvragen worden ingediend bij EPOS vzw.

Stages voor werknemers en werkzoekenden

Werknemers en werkzoekenden kunnen een stage doen in een buitenlandse onderneming en/of beroepsopleidingsinstelling.

De stageduur is minimaal 2 en maximaal 26 weken.

Er kan financiële ondersteuning gevraagd worden voor:

 • organisatie, monitoring en evaluatie;
 • voorbereiding van de deelnemers (pedagogisch, taalkundig, cultureel);
 • transportkosten van de deelnemers;
 • verblijfkosten van de deelnemers.

Een projectaanvraag moet gebeuren door een organisatie. Particulieren kunnen geen aanvraag indienen.

Aanvragen worden ingediend bij EPOS vzw.

Stages voor opleiders, trainers en opleidingsverantwoordelijken

Opleiders, verantwoordelijken voor opleiding, beroepskeuze- en trajectbegeleiders, human resources managers kunnen een stage doen in een buitenlandse onderneming en/of beroepsopleidingsinstelling.

De stageduur is minimaal 1 en maximaal 6 weken.

Er kan financiële ondersteuning gevraagd worden voor:

 • organisatie, monitoring en evaluatie;
 • voorbereiding van de deelnemers (pedagogisch, taalkundig, cultureel);
 • transportkosten van de deelnemers;
 • verblijfkosten van de deelnemers.

Een projectaanvraag moet gebeuren door een organisatie. Particulieren kunnen geen aanvraag indienen.

Aanvragen worden ingediend bij EPOS vzw.

Partnerschappen

In een Leonardo da Vinci-partnerschap kunnen allerlei organisaties samenwerkingsactiviteiten ontwikkelen gericht op een gemeenschappelijk thema. Deze samenwerking is mogelijk tussen alle actoren die betrokken zijn bij beroepsopleiding en -onderwijs: scholen, opleidingsorganisaties, bedrijven, sectororganisaties, sociale partners, ...

Partnerschappen sluiten aan bij de objectieven van het Kopenhagen Proces en de Verklaring van Helsinki:

 • de aantrekkelijkheid en kwaliteit van beroepsopleiding en -onderwijs verbeteren;
 • gemeenschappelijke instrumenten ontwikkelen en implementeren;
 • het leren van elkaar versterken;
 • alle actoren betrekken.

Deze projecten kunnen focussen op de gezamenlijke ontwikkeling van een concept, op samenwerking in een specifieke sector, op de uitwisseling van expertise, op de transfer van goede praktijken, ...

Aanvragen worden ingediend bij EPOS vzw.

Transfer van innovatie

Deze projecten beogen de verbetering van de kwaliteit van het Europese beroepsonderwijs en -opleidingssystemen door het aanpassen en integreren van innovatieve inhouden of resultaten van vroegere projecten.

Dit transferproces omvat:

 • identificatie en analyse van de noden van de beoogde doelgroepen;
 • selectie en analyse van de innovatieve inhouden en van de mogelijkheden voor transfer;
 • integratie in Europese, nationale, regionale, lokale en/of sectorale opleidingssystemen en -praktijken.

Transfer betekent:

 • aanpassen aan opleidingssystemen, culturen, noden en eisen van de doelgroep;
 • aanpassen aan nieuwe socioculturele en taalkundige contexten;
 • gebruiken in nieuwe sectoren of voor nieuwe doelgroepen (inclusief het introduceren in publieke en private opleidingsstructuren).

Aanvragen worden ingediend bij EPOS vzw.

Projecten voor de ontwikkeling van innovatie

Dit zijn transnationale samenwerkingsprojecten om de kwaliteit van de beroepsopleidingssystemen te verbeteren door de ontwikkeling van innovatieve inhouden, methoden en procedures voor beroepsonderwijs en -opleiding.
Innovatie wordt hier gezien als 'nieuwe dingen doen' of 'nieuwe manieren vinden om bestaande dingen te doen'.

Volgende uitgangspunten gelden:

 • Financiële steun is beschikbaar voor de productie van tastbare materialen, producten, methoden en benaderingen, maar NIET voor opleidingsactiviteiten.
 • Voorstellen moeten de innovatieve dimensie van het project kaderen in de context en in relatie tot de noden van de doelgroepen of van het probleem dat dient opgelost te worden.
 • Valorisatie (disseminatie en exploitatie van resultaten) vormt een geïntegreerd onderdeel van het werkprogramma.

Aanvragen worden ingediend bij het Europees Agentschap EACEA.

Thematische netwerken

Deze projecten versterken de link tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij beroepsonderwijs en -opleiding om op die manier de kwaliteit, de Europese dimensie en de zichtbaarheid te verbeteren van activiteiten of aspecten binnen een specifiek veld.

De netwerken willen vooral:

 • Europese expertise en innovatieve benaderingen op een specifiek regionaal of sectoraal domein samenbrengen en screenen;
 • toekomstige trends en kwalificatie-eisen in de sector analyseren;
 • resultaten en instrumenten in de Unie verspreiden.

Aanvragen worden ingediend bij het Europees Agentschap EACEA.

Begeleidende maatregelen

In deze actie kunnen projecten ontwikkeld worden ter promotie van de objectieven en resultaten van Leonardo da Vinci projecten. Ze omvatten communicatieactiviteiten, thematische monitoring van projecten en disseminatie en exploitatie van projectresultaten als:

 • informatie- en communicatieactiviteiten om projectresultaten en -activiteiten beter zichtbaar te maken;
 • thematische monitoring van lopende projecten met eenzelfde thema (het organiseren van vergaderingen voor de uitwisseling van ervaringen, het publiceren van compendia, een meer systematische beoordeling van projectresultaten, ...);
 • het verzamelen en beschikbaar stellen van projectresultaten;
 • disseminatie- en exploitatieconferenties en -evenementen die projecten en gebruikers samenbrengen

Aanvragen worden ingediend bij het Europees Agentschap EACEA.

logo LLP logo Vlaanderen