Het transversale programma

Het transversale programma van het LLP omvat 4 sleutelactiviteiten:

  • beleidssamenwerking
  • talen
  • ICT
  • disseminatie

Specifiek aan het transversale programma is dat de acties zich richten naar meer dan één hoofdprogramma (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Een ICT-project dat de brug wil slaan tussen het secundair en het hoger onderwijs valt dus onder het transversale programma, een ICT-project specifiek voor volwasseneneducatie hoort thuis in Grundtvig.

logo LLP logo Vlaanderen