Multilaterale projecten

Deze projecten, die zich richten naar meer dan één van de 4 hoofdprogramma's van het LLP, hebben als belangrijkse objectief de creatie van een kader voor de effectieve exploitatie van de resultaten van het LLP en vroegere verwante programma's op sectoraal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

Aanvragen dienen te gebeuren bij het Europees Agentschap EACEA.

logo LLP logo Vlaanderen