Multilaterale projecten

Deze projecten, die zich richten naar meer dan één van de 4 hoofdprogramma's van het LLP, hebben o.a. als thema:

  • de bewustmaking omtrent het leren van talen;
  • de toegang tot leermiddelen aangaande talen;
  • de ontwikkeling van nieuw materiaal voor het leren van talen, met inbegrip van onlinecursussen en instrumenten voor taaltests;
  • de ontwikkeling van instrumenten en materiaal voor de opleiding van onderwijsgevenden, opleiders en ander personeel op het gebied van talen.

Aanvragen dienen te gebeuren bij het Europees Agentschap EACEA.

netwerkprojecten

Deze netwerkprojecten, die zich richten naar meer dan één van de 4 hoofdprogramma's van het LLP, hebben o.a. als thema:

  • bijdragen tot de ontwikkeling van taalbeleid;
  • het promoten van taalverwerving en taaldiversiteit;
  • het uitwisselen van informatie over innovatieve technieken en goede praktijken;
  • het aanpassen en dissemineren van producten van vroegere projecten.

Aanvragen dienen te gebeuren bij het Europees Agentschap EACEA.

logo LLP logo Vlaanderen